Tendencias
Tendencia Visitas Evolución
Diaria 127257 -38 %
Mensual 4181481 -49 %
Anual 92066777 17 %
Estadísticas Horarias
Hora
Zona horaria UTC
Visitas Usuarios
00:00 7058 0
01:00 4202 0
02:00 1996 0
Estadísticas Diarias
Día Visitas Usuarios
1 196898 1
2 205746 3
3 13256 0
Estadísticas Mensuales
Mes Visitas Usuarios
1 7171988 93
2 8259672 92
3 415900 4
Estadísticas Anuales
Año Visitas Usuarios Variación
2015 25260760 30827 30826
2016 28093942 31933 1106
2017 32092684 34062 2129
2018 60898088 35740 1678
2019 63747988 37275 1535
2020 90479872 39493 2218
2021 105087496 41461 1968
2022 78829674 42821 1360
2023 78208718 44223 1402
2024 15847560 44412 189